Sta op voor kinderen
op 22 november

Kinderen mogen niet zelf stemmen, maar jouw keuze in het stemhokje heeft enorm veel invloed op hun toekomst. Armoede, klimaat en migratie zijn grote thema’s in het leven van kinderen in Nederland. Daarom gingen onze jeugdreporters Jade en Rens in gesprek met verschillende politici over deze onderwerpen. Jouw keuze maakt het verschil voor deze kinderen. Sta daarom op voor kinderen op 22 november.

Terwijl deze verkiezingen bepalend zijn voor hun toekomst, mogen 3,3 miljoen kinderen onder de 18 jaar nog niet stemmen. Daarom is het zo belangrijk dat partijen de rechten van kinderen meenemen in hun partijprogramma’s. Wij hebben onderzocht hoe de politieke partijen dit hebben gedaan op de thema’s armoede, kinder- en jongerenparticipatie, mentale gezondheid, klimaat, ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, verantwoord ondernemen en asielopvang voor kinderen.

We hebben de partijen beoordeeld op hoeverre hun partijprogramma kinderrechten meenemen in hun plannen. ster is de laagste score en de hoogste. Als een partij niks zegt over een onderwerp, krijgt de partij (0 punten).

ScoreVVDBBBGL/PvdAD66CDASPCUNSCBvNLJA21PvdDDENK
PVVVolt
Armoede
Kinder- en Jongerenparticipatie
Mentale gezondheid
Klimaat
Ontwikkelings- samenwerking
Noodhulp
Verantwoord ondernemen
Asielopvang voor kinderen
Gemiddelde

Benieuwd naar de Kieswijzer?

Kom erachter wat de politieke partijen zeggen over kinderrechten in hun partijprogramma.  

Weet jij hoe kinderrechten eigenlijk geregeld zijn in Nederland?

Doe de quiz en test je kennis over kinderrechten in Nederland.

Het is belangrijk dat kinderen worden betrokken bij beleidsvorming.

1 op de 9 kinderen in Nederland hebben last van geldzorgen omdat hun familie niet kan rondkomen, kinderen in AZC’s verhuizen gemiddeld acht keer per jaar en steeds meer kinderen geven aan dat ze stress ervaren, vanwege klimaatveranderingen. Onze jeugdreporters Jade en Rens gingen in gesprek met politici over de onderwerpen klimaat, armoede en migratie. 

In gesprek over geldzorgen

Jade en Rens spreken politici over de armoedeproblematiek in Nederland. Wat zijn hun plannen?

In gesprek over de opvangcrisis

Jade en Rens ondervragen verschillende politici over hun visie op asiel- en migratiebeleid.

In gesprek over klimaat

Jade en Rens voelen verschillende partijen aan de tand over hun klimaatbeleid.

Gerelateerde onderwerpen