Wat we doen

 

Hoe we steun bieden

Save the Children werkt in 120 landen. In 2021 bereikte Save the Children 43 miljoen kinderen wereldwijd. We kwamen in actie voor 103 noodsituaties in 63 landen.

De film laat zien dat kinderen op de vlucht hele moeilijke dingen kunnen meemaken. Het is belangrijk dat ze een goede manier hebben om al deze ervaringen te verwerken. Daarom biedt Save the Children zowel psychosociale steun als noodhulp aan. Want ieder kind heeft recht op een gelukkige jeugd.

Hoe ziet onze steun eruit?

Directe noodhulp

Onder directe noodhulp verstaan wij schoon water, voedsel, medicijnen en onderdak. We werken in verschillende landen om kinderen en hun families te voorzien van basisbenodigdheden.

Psychosociale steun

70% van kinderen op de vlucht hebben behoefte aan psychosociale steun. Wij implementeren dit heel veel in onze programma’s, zodat kinderen en hun families leren om te gaan met alles wat ze hebben meegemaakt.