Directe

Noodhulp

 

Hoe wij noodhulp bieden

Save the Children werkt in 120 landen om kinderen en hun families te voorzien van de basisbenodigdheden.

Als je op de vlucht bent, heb je behoefte aan schoon water, voedsel, medicijnen en onderdak. Save the Children voorziet in deze basisbehoeften aan kinderen en hun families op de vlucht.

Schoon water

We staan er misschien niet dagelijks bij stil, maar in grote delen van de wereld is schoon water letterlijk van levensbelang voor kinderen en hun families. Schoon water zorgt niet alleen voor het lessen van de dorst, maar het helpt ook voorkomen dat kinderen ziektes zoals diarree krijgen – nog altijd een van de meest levensbedreigende aandoeningen voor kinderen.

Water zorgt voor de afvoer van toiletten, douches en wasbakken, en water zorgt voor drinken voor de dieren – die op hun beurt weer van levensbelang zijn voor miljoenen mensen. 
 
Wat doen wij

Om al deze redenen investeert Save the Children in voorzieningen als waterpompen, douches, toiletten en waterleidingen. Dat doen we bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen, waar uitbraak van ziektes een risico is omdat veel mensen er dicht op elkaar leven.  
 
Daarnaast leidt Save the Children mensen op om pompen en leidingen te onderhouden. En we leiden mensen op om hun gemeenschap voor te lichten over het belang van hygiëne om ziektes tegen te gaan. Ook delen we hygiëne kits uit met onder andere zeep.  

In 2021 bereikten we meer dan 2,6 miljoen kinderen wereldwijd met programma’s op het gebied van schoon water, sanitatie en hygiëne.

Bangladesh

Dit doen we bijvoorbeeld in de Rohingya kampen in Bangladesh, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. De kinderen van Hasina (40) moesten eerst ver lopen om bij een waterpomp te komen, maar nu zijn ze verhuisd naar een ander kamp met een openbaar toilet en een wasplaats. Ook ontving ze van Save the Children een hygiëne kit voor haar gezin. 

Anwar, bijna 2 jaar, werd tijdens de vlucht van Myanmar naar Bangladesh ziek. Ze konden alleen water drinken uit een rivier, water dat vies en besmet was. De moeder van Anwar vertelt: “Onderweg verzamelden we modderig water uit kleine waterpoelen in flessen . We dronken dat water, gevuld met modder. Zodra we hier in het vluchtelingenkamp kwamen, werd Anwar ziek. Zijn lichaam werd witter en zijn buik zwol op.” Hulpverleners van Save the Children behandelden Anwar in een gezondheidscentrum van Save the Children ter plaatse. Nadat hij beter was, heeft het gezin voorlichting gekregen over het belang van schoon water en hygiëne. 

Voedsel

In een noodsituatie delen we voedselpakketten of warme maaltijden uit. Een voedselpakket bestaat vaak uit basisbenodigdheden zoals olie, meel, rijst, suiker, zout, bonen. De voedselpakketten worden aangepast aan de eetgewoontes in het gebied.  We helpen gezinnen aan middelen om maaltijden te bereiden, zoals keukengerei, pannen, lucifers. Soms delen we geen pakketten, maar voedselbonnen of geld uit waarmee mensen zelf eten kunnen kopen bij de lokale winkels of op de markt. 

Wanneer de acute noodsituatie voorbij is, bekijken we ook met mensen ter plaatse hoe we meer duurzame hulp kunnen bieden op de lange termijn. Denk hierbij aan het voorzien en onderhouden van vee (geiten, kippen), en het laten groeien van gewassen.  

We screenen kinderen op ondervoeding door het meten van de bovenarmomtrek. Als deze kleiner is dan 12,4 cm, betekent dit dat ze ondervoed zijn. We behandelen kinderen met het geven van Plumpy Nut. Hiermee sterken kinderen kunnen aan. Het pindamengsel zit boordevol energie, proteïnen en mineralen. Het grote voordeel is dat de zakjes makkelijk vervoerbaar en lang houdbaar zijn. De pindapasta blijft buiten de koelkast zeker twee jaar goed.

Wanneer raakt een kind ondervoed?

Een kind raakt ondervoed als het niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt door te weinig of te eenzijdig eten. Soms verliezen kinderen in korte tijd veel gewicht; dat heet acute ondervoeding. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens burgeroorlogen of conflicten zoals in Syrië en Jemen. Kinderen die lange tijd te weinig of te eenzijdig eten krijgen, raken chronisch ondervoed. Dat komt veel voor in gebieden waar conflicten lang duren. 

Waarom kunnen conflictsituaties tot grote problemen in de voedselketen leiden? 

Een gewapend conflict heeft een ontzettend grote impact op een maatschappij, en dus ook op voedselketens. Verschillende elementen die een belangrijke rol spelen in de voeding, kunnen onder druk komen te staan tijdens een conflict, denk aan: 

  • Inkomen 
  • Toegang tot voedsel of landbouwgrond 
  • Functioneren van markten of winkels 
  • Beschikbaarheid van een divers aanbod van voedingsmiddelen 
  • Toegang tot landbouwzaden en -werktuigen 
  • Functionerende gezondheidszorg centra 
  • Water & sanitatie voorzieningen  

Zo gauw één van de genoemde elementen ontbreekt, geeft dit een verstoring in een voedselketen en komt voedselzekerheid in het geding. Bij meerdere ontbrekende elementen wordt deze verstoring vanzelfsprekend verergerd.  

Steeds vaker wordt honger ook bewust door gewapende partijen ingezet als oorlogswapen.  

Medicijnen

Save the Children heeft gezondheidsteam wereldwijd ter plaatse in conflictgebieden en in vluchtelingenkampen, zij verlenen gezondheidszorg en geven indien nodig medicijnen.

Vaak zetten we mobiele gezondheidsteam in, dit zijn teams die rondreizen. Dit doen we bijvoorbeeld in Afghanistan, waar 66 mobiele gezondheidsteams van Save the Children rondreizen in acht provincies om zorg te verlenen. Op deze manier bereiken we ook de meest afgelegen gebieden met gezondheidszorg, waar mensen wonen voor wie het te ver is om naar een ziekenhuis te reizen.  

Jemen 

Save the Children werkt samen met teams en gemeenschappen ter plaatse om te inventariseren welke medicijnen en benodigdheden er nodig zijn. We kopen, verpakken en verzenden benodigdheden vanuit veel verschillende landen. Door de oorlog kunnen voedsel en hulp niet door de luchthavens en de meeste zeehavens komen. Dit betekent dat alles door de zeehaven van Aden moet komen. Vervolgens wordt het vervoerd naar de veldkantoren van Save the Children. 

We onderhandelen met alle partijen over een veilige doorgang van de producten door conflictgebieden. Hiervoor kijken we zorgvuldig naar routes, vermijden frontlinies en vernielde wegen en bruggen. We streven ernaar om binnen een week nadat een bestelling is geplaatst, de producten bij gezondheidsdiensten bezorgen. 

Om kinderen in afgelegen steden en dorpen in het hele land te bereiken, leiden we gezondheidsvrijwilligers op om kinderen op te sporen die medische hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen die longontsteking, diarree of malaria hebben, of kinderen die ondervoed zijn.

Na het identificeren van de kinderen die hulp nodig hebben, brengen we ze naar een dokter. De meeste kinderen worden naar onze gezondheidsinstellingen gestuurd. In sommige frontliniesteden zijn onze klinieken de enige die nog open zijn. Sommige klinieken zijn te ver weg, onze mobiele teams gaan dan naar hun huis. Onze mobiele gezondheidsteams reizen van dorp naar dorp in medische vrachtwagens om ervoor te zorgen dat elk kind behandeld kan worden. 

Nadat de kinderen zijn ontslagen uit een kliniek, bezoeken onze vrijwilligers ze thuis om ervoor te zorgen dat ze hun behandelinstructies opvolgen.

Onderdak

Als je gevlucht bent is het heel belangrijk om een eigen plek te hebben om tot rust te komen. Wij zorgen voor onderdak voor kinderen op de vlucht. Dit kan in vluchtelingenkampen zijn, maar ook elders. 

Italië

In Italië bieden wij onderdak aan minderjarige meisjes en vrouwen die uit de gedwongen prostitutie zijn gevlucht. In het programma Vie d’Uscita helpen we hen om een eigen leven te starten, door ze tijdelijk onderdak te bieden totdat ze zichzelf kunnen onderhouden. Daar krijgen ze een opleiding en psychosociale en juridische hulp. 

Pakistan

Als er ergens een ramp uitbreekt, zorgen wij voor tijdelijke opvang voor gevluchte gezinnen. Zo ook na de overstromingen in Pakistan. Daar hebben wij tenten neergezet, zodat gezinnen daarin kunnen slapen.

Ook als kinderen veiligheid hebben gevonden, hebben zij steun nodig om hun heftige, vaak traumatische ervaringen te overwinnen.