Caroline

Mental Health

Expert

 

Door mentale steun weer hoop voor de toekomst

Overal ter wereld hebben kinderen recht op goede zorg en om gezond op te groeien. Niet alleen fysiek, maar zeker ook mentaal. “Bij conflictsituaties, armoede of natuurrampen is het niet alleen belangrijk dat we helpen met bijvoorbeeld voeding, medicatie en onderwijs”, aldus Caroline Scheffer. “De aandacht voor mentale gezondheid is net zo belangrijk. Hier redden we niet alleen levens mee, het zorgt er ook voor dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen en weer in hun kracht komen te staan.” 

“Helaas krijgt 10 tot 20 procent van de kinderen wereldwijd te maken met psychische problemen en kampt één op de zeven jongeren tussen de 12 en 19 jaar met een mentale stoornis als depressie, angst- of een gedragsstoornis”, vertelt Caroline Scheffer. “Oorlog, rampen en langdurige stresssituaties laten diepe sporen na in de hoofden en harten van kinderen. Uit onderzoek van Save the Children uit 2020 blijkt dat deze klachten door de coronapandemie alleen maar erger zijn geworden. Zo heeft 70% van alle vluchtelingenkinderen en 57% van de kinderen in conflictgebieden behoefte aan psychosociale steun. Dat is enorm! Daarnaast weten we ook dat zelfdoding de tweede grootste doodsoorzaak is bij kinderen tussen de 15 en 24 jaar in Europa. Daarom is het zo belangrijk dat er binnen onze hulpprogramma’s aandacht is voor mentale gezondheid. Door kinderen de mentale hulp te geven die ze verdienen en nodig hebben, zetten we ze in hun kracht en krijgen ze weer hoop voor de toekomst. ”    

MHPSS-expert

Al ruim vijf jaar is Caroline dé MHPSS-expert bij Save the Children. “De afkorting staat voor Mental Health and Psychosocial Support. In de praktijk betekent het dat we hulp bieden die gericht is op het versterken, verbeteren en beschermen van de mentale gezondheid en veerkracht van kinderen. Want hoe eerder je kinderen en jongeren helpt, hoe beter. Je verkleint namelijk het risico op levenslange mentale gezondheidsproblemen en de sporen die dat nalaat op hun algemene ontwikkeling, gedrag, socialisatie, leer- en werkprestaties. Als kinderen en jongeren geen ruimte voelen om hun emoties te uiten – en die blijven op steeds weer de kop opsteken – dan lukt het ze bijvoorbeeld niet om vriendschappen te sluiten of om zich te concentreren op school. Door het geven van deze hulp nemen hun kansen in de maatschappij enorm toe!”

Hulp op alle fronten

Caroline: “Het is mooi dat er sinds een aantal jaren wereldwijd – vooral in crisissituaties – steeds meer erkenning is voor het belang van goede psychosociale zorg voor kinderen en hun ouders. Ook onze voormalige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Mevrouw Kaag, maakte zich hier hard voor. Daardoor is het onderwerp steeds hoger op de politieke agenda gekomen. Internationaal zijn er inmiddels afspraken gemaakt om psychosociale hulp mee te nemen in alle noodhulpprogramma’s. Dat betekent dat er bij acute rampen naast onder andere medische zorg, voedsel, water en onderwijs ook uitgebreidere interventies zijn en dat we meer gespecialiseerde zorg kunnen verlenen.”

‘Kinderen krijgen te maken met geweld, raken gescheiden van hun familie of verliezen hun huis. Traumatische gebeurtenissen die diepe, onzichtbare sporen nalaten’

Afghanistan en Syrië

Naast het lobbywerk voor meer aandacht voor dit onderwerp bij de politiek ondersteunt Caroline ook projecten ‘in het veld’, zoals in Afghanistan en Syrië. “De hulp in beide landen was altijd erg gericht op de fysieke en medische gezondheid. Maar de mobiele gezondheidsteams aldaar kwamen juist ook veel mensen tegen die mentale zorg nodig hebben. Vanuit Nederland werk ik nu samen met specialisten uit die teams. Daar waar hulp nodig is train ik samen met onze plaatselijke MHPSS-experts aankomende hulpverleners, zodat zij in crisissituaties psychologische eerste hulp kunnen verlenen. Deze hulp richt zich vooral op het eerste herstel van de mentale gezondheid na een impactvolle gebeurtenis. Kinderen krijgen te maken met geweld, raken gescheiden van hun familie of verliezen hun huis. Veel van hen groeien op in oorlog en hebben nog nooit iets anders meegemaakt. Al die traumatische gebeurtenissen laat diepe sporen na. We trainen onze mensen in het veld volgens het principe ‘look, listen, link’. Door kinderen die alleen en erg teruggetrokken zijn goed te observeren (look), naar ze te luisteren (listen) en te zorgen dat ze niet alleen zijn en gekoppeld worden aan de juiste hulpverleners (link) kun je echt een verschil maken.”

Doneer nu

Door oorlogen en conflicten groeien hele generaties op in angst. Om traumatische ervaringen te overwinnen is dringend meer hulp nodig. Help jij mee?

Borstvoeding en stress

Een ander voorbeeld dat Caroline noemt is de hulp bij ondervoeding. “Inmiddels weten we dat depressie bij moeders daarbij een grote rol speelt. Stress heeft zo een negatieve impact op de borstvoeding en vaak kunnen moeders door psychische klachten niet goed voor hun kinderen zorgen. In mijn rol als MHPSS-expert kijk ik welke hulp we de moeders kunnen bieden, hoe de hulp die er is beter kan en of we onze bestaande hulp kunnen verbeteren met de mensen die ter plekke aanwezig. In Afghanistan zijn we daar al succesvol mee en ondersteun ik het team van maatschappelijk werkers en de MHPSS-specialist. Zo proberen we stress, depressies en angststoornissen te verminderen en de band tussen moeder en baby te versterken. Door dit preventief en groepsgewijs aan te pakken, creëer je bovendien bij de moeders begrip voor mentale problemen. Dat stukje educatie is zo belangrijk.

Klassikaal leren jongeren via workshops, sport, rollenspellen en gesprekken hoe ze met hun emoties om kunnen gaan

Jongeren in Syrië

Afgelopen januari startte Save the Children in Syrië een nieuw tweejarig project dat zich richt op het versterken van de veerkracht van jongeren van 10 tot 17 jaar. “Klassikaal leren zij bijvoorbeeld via workshops, sport, rollenspellen en gesprekken hoe ze met hun emoties om kunnen gaan en wat ze zelf kunnen doen om dit te sturen. Er wordt gesproken over toekomstverwachtingen en hoe je weer hoop op een betere toekomst krijgt. Samenwerken en elkaar helpen is daarin ontzettend belangrijk. Ons uitgangspunt is altijd om jongeren weer in hun kracht te zetten. Hen te helpen om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze op een goede manier met tegenslagen, conflicten en elkaar om kunnen gaan. Buiten de acute noodhulp is dit een vorm van structurele hulp die we in al onze programma’s integreren. Mooi en waardevol dat ik me hier elke dat weer voor mag inzetten!”

Meet TeamUp!

Save the Children heeft samen met UNICEF en War Child in 2015 een programma opgezet om gevluchte kinderen en kinderen met een migratie-achtergrond te helpen. Het programma heet TeamUp en wordt inmiddels ook in andere landen toegepast. Op zo’n 36 opvanglocaties en 33 nieuwkomersscholen – waar kinderen die korter dan een jaar in ons land zijn de Nederlandse taal leren – zorgt TeamUp ervoor dat kinderen van 6 tot 18 jaar elke week via sport- en spelactiviteiten psychosociale steun krijgen. Spelenderwijs leren zij om te gaan met emoties en weer vertrouwen te krijgen in de toekomst. Soms ook om simpelweg weer even kind te zijn. Door hun nieuwe vaardigheden leren ze bijvoorbeeld om vriendschappen te sluiten, emoties toe te laten en om te gaan met woede en frustratie. Door deze wekelijkse uitlaatklep verminderen gevoelens van stress en onzekerheid. Een mooi instrument om kinderen en jongeren goed te laten integreren in onze samenleving.   

TeamUp gaat verder dan even voetballen

Renee Dijkhuis (32) is facilitator bij TeamUp. Dat betekent dat hij als getrainde vrijwilliger sessies begeleidt. “Ik sta heel erg achter de principes van TeamUp om zo kinderen te helpen. Het is zoveel meer dan ‘even een potje voetballen’; we kijken echt naar problemen of zaken zoals ruzies onderling. Het is heel waardevol om door spel en samenwerking bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, waarbij het niet gaat om competitie en winnen.”

Ik leer met mijn boosheid om te gaan

Wat kinderen zelf van TeamUp vinden? In vier azc’s deelden 55 kinderen hun ervaringen in groepsgesprekken. Een kleine greep hieruit:

  • “Het maakt hier niet uit welke kleur je hebt of hoe je haar zit. Samen spelen geeft plezier. Soms kletsen we alleen maar en leren we elkaars taal.”
  • “Ik speel graag mee met TeamUp. Het helpt me om met m’n boosheid en stress om te gaan. Door TeamUp is dat inmiddels minder geworden en voel ik me veel beter.”
  • “Via spel leren we van elkaars cultuur en achtergrond. Dat is leuk! Mijn cultuur is een deel van mij. Wie mijn vriend wil zijn, moet weten dat ik daar heel trots op ben.”

1 op de 6 kinderen wereldwijd groeit op in een conflictgebied

Wat we doen

Kinderen in conflictgebieden kunnen geen kant op. Wij zijn er voor ze. Met directe noodhulp en psychosociale hulp zodat ze ook mentaal kunnen herstellen.

Dioura, Niger (12 jaar)

Dioura werd aangevallen door gewapende groepen. Dioura’s familie werd gedwongen te vluchten en ergens anders een nieuw leven te beginnen.

Medewerkers vertellen

Wereldwijd werken er 25.000 mensen voor Save the Children. Ze doen waardevol werk waardoor kinderen hun toekomst in vrede kunnen opbouwen.