Stop de oorlog tegen kinderen

Wereldwijd leeft 1 op de 5 kinderen in een conflictgebied. Dat zijn 420 miljoen kinderen. Deze kinderen leven elke dag in angst en maken dingen mee die geen kind zou mogen meemaken. Zij zijn ontzettend kwetsbaar: zij lopen het risico slachtoffer te worden van zware mensenrechtenschendingen zoals moord, verminking, seksueel geweld en ontvoering. 

Bescherm kinderen in conflictgebieden NU
We kunnen niet toestaan dat volwassenen de toekomst van kinderen, en die van hun land, kapotmaken. Er moet een structurele oplossing komen. Daarom heeft Save the Children een 10-puntenplan opgesteld: 10 heldere afspraken om kinderen in conflicten beter te kunnen beschermen. 

Kom in actie voor kinderen in conflictgebieden en teken deze petitie. Door te tekenen geef je een duidelijk signaal: de oorlog tegen kinderen moet stoppen. Als 40.000 mensen tekenen gaan wij namens jou naar de politiek om de bescherming van deze kwetsbare kinderen op de politieke agenda te zetten.

Hun ouders kunnen hen niet beschermen tegen geweld. Maar jij wel.
Teken de petitie.

Aantal getekende oproepen
25544 van de 40000

Ik teken deze petitie!

Geslacht is niet ingevuld.
Voornaam is niet ingevuld.
Tussenvoegsel is niet ingevuld.
Achternaam is niet ingevuld.
E-mail is niet ingevuld.
Telefoon is niet ingevuld.
ik wil email van Save the Children ontvangen is niet ingevuld.
Privacy

Save the Children Nederland gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. We gebruiken je gegevens voor onze administratie en om je op de hoogte te houden van deze en toekomstige campagnes. Je kunt ook telefonisch benaderd worden. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je dat altijd aan ons laten weten door een mail te sturen naar donateursservice@savethechildren.nl
Een uitgebreide toelichting op het gebruik van persoonsgegevens door Save the Children Nederland is te vinden in onze privacyverklaring op onze website.