De Afghanistan crisis is een crisis van kinderen

Al vóór de recente escalatie van geweld had bijna de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig. Zij worstelen met de gevolgen van droogte, de coronapandemie en langdurig conflict. Meer dan de helft van de kinderen onder de vijf jaar kan dit jaar te maken krijgen met acute ondervoeding. Nu er de afgelopen weken honderdduizenden kinderen en hun families uit hun huizen zijn verdreven, is voor 10 miljoen Afghaanse kinderen humanitaire noodhulp het verschil tussen leven en dood.

Eerste stap gemaakt
De Nederlandse regering heeft onlangs toegezegd dat er meer (financiële) steun beschikbaar komt voor de humanitaire nood in Afghanistan, maar de crisis is en blijft enorm.

Meer hulp nodig
Kinderen zijn het meest de dupe van het conflict en geweld en met de winter voor de deur worden de noden alleen maar hoger. Daarom roepen wij de Nederlandse regering dan ook luid en duidelijk op:

  • Zorg dat het geld bij de Afghaanse kinderen terecht komt. Kinderen zijn de meest kwetsbare groep en directe hulp is nodig om verdere acute hongersnood bij kinderen te voorkomen;
  • Ondersteun kinderen en hun families die gedwongen worden te vluchten, door veilige en legale vluchtroutes te creëren en door menswaardige opvang te garanderen.

Alleen samen kunnen wij de druk op de politiek opvoeren. Teken en deel deze petitie en zorg ervoor dat Afghaanse kinderen en hun families de steun krijgen die zij zo hard nodig hebben!

We hebben jouw handtekening nodig om het doel te halen!
20925 van de 50000

Ik teken deze petitie!

Geslacht is verplicht.
Voornaam is verplicht.
Tussenvoegsel is verplicht.
Achternaam is verplicht.
E-mail is verplicht.
Ja, houd mij via de tweewekelijkse e-mail nieuwsbrief, telefoon of sms op de hoogte van het laatste nieuws, acties en noodsituaties. is verplicht.
Privacy

Save the Children Nederland garandeert je dat we zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Wij gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor onze donateursadministratie, om je te informeren over onze impact op het leven van kinderen wereldwijd en onze acties in Nederland. Voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en/of website ervaring kunnen we ‘aangepaste doelgroepen’ maken door emailadressen te matchen met aanwezige profielen op social media platforms. Je kunt ook telefonisch benaderd worden.

Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je dat altijd aan ons laten weten door een mail te sturen naar [email protected]
Een uitgebreide toelichting op het gebruik van persoonsgegevens door Save the Children Nederland is te vinden in onze privacyverklaring op onze website.