Veelgestelde

vragen

Hier vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Over Save the Children

Over Save the Children

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. We geven kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen hen tegen honger, misbruik, verwaarlozing en uitbuiting. Dit doen wij al sinds 1919.

Hoe we dat doen? Met 25.000 medewerkers zetten wij ons in zo’n 120 landen in voor kinderen. Wij reageren op noodsituaties, realiseren duurzame ontwikkeling, en zorgen dat de stem van kinderen wordt gehoord. We zijn overal waar kinderen ons nodig hebben. Ook op de moeilijkst bereikbare plekken. Elke dag weer. 

Waar werkt Save the Children? 

Save the Children werkt in 120 landen wereldwijd. In 2021 bereikte Save the Children 43 miljoen kinderen wereldwijd. We kwamen in actie voor 103 noodsituaties in 63 landen.

Feiten en cijfers
  •  op de 5 kinderen die opgroeien in crises ontwikkelt complexe psychische problemen;
  • Wereldwijd hebben naar schatting 24 miljoen kinderen dringend mentale gezondheidszorg nodig om hun trauma’s te verwerken;
  • 70% van alle kinderen op de vlucht en 57% van de kinderen in conflictgebieden heeft behoefte aan psychosociale steun;
  • Een op de twee gevluchte kinderen uit Oekraïne is angstig en bezorgd over de toekomst;
  • In het Midden-Oosten groeit 1 op de 3 kinderen op in oorlog en geweld;
  • Zorgverleners in Gaza meldden dat de grootste angst van 78% van de kinderen bombardementen en vliegtuiggeluiden is.

De cijfers liegen er niet om. Meer hulp is dringend nodig. Met jouw bijdrage helpen we kinderen in conflictgebieden.

Hoe kan mijn donatie het verschil maken?

Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd.Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen – en daarmee de toekomst van onze samenleving – te verbeteren.

En dat is hard nodig: Elke dag zijn er nog steeds miljoenen kinderen afhankelijk van onze hulp. Met jouw eenmaf structurele bijdrage helpen wij kinderen met mentale problemen in oorlogsgebieden zoals Afghanistan en Jemen. Wij bieden psychosociale ondersteuning zoals 1-op-1 therapie, speelgoed, begeleiding voor ouders, en veilige ruimtes waar kinderen kunnen spelen, leren weer kind te zijn.

Dankzij onze donateurs bereiken we op grote schaal resultaten. In 2022 hebben we 48,8 miljoen kinderen wereldwijd bereikt. Hoe meer mensen dit belangrijke werk willen steunen, hoe meer impact we kunnen hebben op de levens van zo veel mogelijk kinderen.

Komt mijn donatie goed terecht?

Net als jij vinden wij het heel belangrijk dat het geld dat wij ontvangen goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulp aan kinderen. Wij gaan dus heel bewust en zorgvuldig om met de donaties die we van onze donateurs ontvangen. Van elke gedoneerde euro besteden we 91,6 cent aan het helpen van kinderen. Lees hier hoe wij het geld besteden.

We bereiken op grote schaal resultaten door te opereren als één wereldwijde organisatie, intensieve samenwerking (bijvoorbeeld met lokale overheden) en uitwisseling van kennis en ervaringOnze hulpverleners weten precies wat een kind nodig heeft en bezitten de kennis en ervaring om dit te realiseren. Save the Children legt elk jaar verantwoording af over de besteding van middelen in ons jaarverslag.

Wat is het voordeel van een maandelijkse donatie?

Dankzij onze structurele donateurs kunnen wij kinderen wereldwijd een betere toekomst geven. Op deze manier kunnen we namelijk de continuïteit van bijvoorbeeld ons Kindernoodhulpfonds garanderen, zodat we altijd direct noodhulp kunnen bieden in het geval van een crisis. Daarnaast werken we dankzij onze structurele donateurs aan een meerjarenprogramma’s en aan echte veranderingen voor kinderen wereldwijd. Je bepaalt zelf hoe lang je ons maandelijks wil steunen, je kunt donatie op elk moment stopzetten.

Wanneer je ons maandelijks steunt ontvang je, wanneer je dit wenst, van ons:

  • SAVE Magazine: ons donateurs magazine vol mooie verhalen en achtergrondinformatie over de impact die we met jouw bijdrage maken;
  • De e-mail nieuwsbrief, waarmee we je op de hoogte houden van het laatste nieuws, acties, noodsituaties en de resultaten die we met jouw steun bereiken.

Vragen over de campagne Save the Imagination

Laat Save the Imagination het verhaal van één kind zien? 

Nee, de film is een compilatie van verhalen van vele kinderen. Het zijn verhalen die onze hulpverleners in het veld direct hebben gehoord van kinderen en hun ouders. De film is gebaseerd op waargebeurde verhalen.  

De kinderen in de film maken veel mee. In hoeverre schetst dit de werkelijkheid?

Helaas is wat de kinderen in de film meemaken de harde werkelijkheid.  
1 op de 6 kinderen wereldwijd groeit op in een conflictgebied. In conflictgebieden gebeuren er veel schendingen van kinderrechten, in 2021 gemiddeld zo’n 65 schendingen per dag. Denk hierbij aan het doden, verminken, rekruteren van kinderen, en het verhinderen dat er noodhulp wordt verleend. 

Elke luchtaanval, belegering en andere vorm van geweld kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid en het welzijn van kinderen. Angst, bezorgdheid, traumatische gebeurtenissen en scheiding van verzorgers kunnen kinderen langer blootstellen aan ernstige of giftige stress – wat weer gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de hersenen, het gedrag en hun algemene gevoel van welzijn. 

Kinderen die opgroeien in conflict en traumatische ervaringen meemaken, hebben hier vaak last van, soms een leven lang.